SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W ŁAZNOWIE
  ..:: menu ::..
:: Strona główna
:: O szkole
:: Dyrektor
:: Nauczyciele
:: Samorząd  Uczniowski
:: Rada Rodziców
:: Inni pracownicy

 

  ..:: menu 2 ::..
:: Z życia szkoły
:: Uczniowie - klasy
:: Najlepsze wyniki
:: Konkursy,turnieje
:: Plan zajęć
:: Szkolne Koło PCK
:: Koło PTSM
:: Biblioteka
:: Galeria
:: Archiwum
 
  ..:: menu 3 ::..
    ..:: ruszamy ::..
 
» Z ŻYCIA SZKOŁY »

Poprzedni rok szkolny - w zakładce Archiwum


Wydarzenia zarejestrowane okiem aparatu.

2017/2018 - II półrocze

-I półrocze >>Projekt "Umiem pływać"
Wzorem lat ubiegłych uczniowie klasy II  biorą udział w projekcie "Umiem pływać", zorganizowanym przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej i Urzędu Gminy w Rokicinach. Co poniedziałek niecierpliwie oczekują na wyjazd na basen do Brzezin, gdzie pod czujnym okiem instruktorów pokonali już niepewność i z dużym zaangażowaniem pogłębiają sztukę oddychania i poruszania się w wodzie. Niestraszne stały się także skoki do wody.

 

Na zakończenie zajęć nie może zabraknąć czasu na krótką zabawę. Śmiało można stwierdzić, że uczestnicy projektu czują się jak ryby w wodzie i z pewnością żałują, że okres nauki pływania nie może trwać dłużej.

więcej zdjęć  
Maj 2018


Wycieczka kl. I-II do Torunia

Dnia 16 maja br. klasy I i II udały się na wycieczkę do Torunia. Całodniowy pobyt w tym pięknym mieście pozwolił, aby uczniowie zwiedzili Muzeum Piernika, gdzie własnoręcznie wykonali ciastko-piernika oraz Planetarium. Spacer po zabytkowych uliczkach Starego i Nowego Miasta ukazał Pomnik Mikołaja Kopernika, dom, w którym się urodził polski astronom, Katedrę Świętojańską, średniowieczną basztę zwaną Krzywą Wieżą, mury obronne oraz wiele innych atrakcji. 

 

Uczniowie mogli podziwiać nie tylko zabytkowe budowle ale i przyrodę, krajobrazy, ponieważ płynęli statkiem po Wiśle.

 

Uroki Torunia tak wpłynęły na dzieci i opiekunów, że wydłużony czas pośród urokliwych ogródków kawowych na głównej ulicy Starego Miasta spowodował 1,5 godzinne opóźnienie
w powrocie do domów.


więcej zdjęć  
Maj 2018


Tydzień Ekologii
Program działań ekologicznych rozpoczął się rajdem po Ziemi Rokicińskiej przygotowanym i przeprowadzonym przez Szkolne Koło PTSM „Łaziki” w dniu 21.04.2018r. Przez kolejne dni uczniowie przygotowali się do II Szkolnego Konkursu Ekologicznego „Wiem, co robić z odpadami”, który został przeprowadzony 27.04.2018r. Dzieci wykonywały także różne przedmioty z odpadów nadając im „drugie życie”.

Jak wszyscy zapewne wiemy, rozwój cywilizacyjny i techniczny przyczynia się w dużej mierze do zanieczyszczenia środowiska, stwarza poważny problem coraz większej ilości odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych. Wiedzą o tym także uczniowie SP im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie. Dzieci są świadome tego, jak duże znaczenie dla środowiska ma segregacja śmieci pozwalająca na ich przetwarzanie i tym samym ograniczenie zużycia surowców naturalnych. Selektywna zbiórka odpadów jest nieodzownym elementem naszego życia.
Pierwszą zasadą ekologicznego stylu życia jest ograniczenie ilości śmieci – kupowanie tylko potrzebnych rzeczy, opakowanych jak najoszczędniej i najlepiej w opakowania, które można powtórnie użyć.

 

Pierwsze miejsce w naszym konkursie „Wiem, co robić z odpadami” zdobył zespół z klasy VI w składzie: Justyna Miazek, Weronika Robak, Natalia Staszek – dziewczyny uzyskały 83% poprawnych odpowiedzi. Gratulacje! Pozostałe zespoły także wykazały się dużą wiedzą dotyczącą sortowania, zbiórki i przetwarzania odpadów oraz zagrożeń i ochrony najbliższego środowiska. Już zapraszamy za rok na trzecią edycję konkursu.


Kwiecień 2018


Sprawdzian Trzecioklasisty z Operonem
26 kwietnia 2018 roku odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem. Celem testu jest podsumowanie pierwszego etapu edukacji oraz dostarczenie informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. W tegorocznym sprawdzianie wzięły udział 2 852 szkoły z całej Polski, także uczniowie naszej placówki. Sprawdzian rozpoczął się o godz. 9.00 filmem terapeutycznym z Bratkiem, który pozwolił się dzieciom zrelaksować i skupić.

 

 


Następnie uczniowie zmierzyli się z testami z języka polskiego, matematyki i mini testem z przyrody. Tytuł sprawdzianu brzmiał „Pierwszy lot” i był związany z fragmentem tekstu E.Zubrzyckiej „Filip i bociany. W tym roku wiosny nie będzie”. Również test z przyrody dotyczył bocianów i ich odżywiania. Uczniowie ze skupieniem rozwiązywali wszystkie zadania.
Wszystkim Trzecioklasistom życzymy wysokich wyników ze sprawdzianów


Kwiecień 2018


Program "Cukierki"
W marcu i kwietniu 2018r.   realizowałam  program z zakresu wczesnej profilaktyki ”Cukierki” dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Łaznowie.
Program opierał  się na wspólnej lekturze bajki "Cukierki" w zespole klasowym i pracyz dziećmi na bazie tekstu z wykorzystaniem różnych metod aktywnych. Celem zajęć było  przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.  Program oprócz w/w celów miał też skłaniać uczniów do nawiązania rozmowy ze swoimi rodzicami w domu na temat potencjalnych zagrożeń i  sytuacji trudnych z udziałem dzieci.

      

Jak pokazują doświadczenia, wykorzystanie m.in. metody fabuły bajki w pracy z dziećmi jest niezwykle cenne. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala dzieciom na przebycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą stać się istotne w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalnym.
Treści zostały  dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci.

Dzieci aktywnie brały udział w proponowanych ćwiczeniach, wykonywały wszystkie polecenia z dużym zapałem. Sądzę, że zrozumiały cel zajęć i będą potrafiły wykorzystać zdobytą wiedzę we właściwy sposób.

Pedagog szkolny Dorota Karp

 Kwiecień 2018


Program "Debata"
Uczniowie klasy VI naszej szkoły zostały objęte programem „Debata” w ramach działań profilaktycznych. Zajęcia przeprowadził pedagog szkolny. Poniżej przedstawione są główne założenia zajęć. Program profilaktyczny „Debata” należy do bardzo obiecujących propozycji profilaktycznych na naszym rynku. W kraju  jest jednym z najchętniej realizowanych programów profilaktycznych, a u odbiorców uzyskuje bardzo wysokie oceny.

Główną zaletą programu jest wykorzystanie w jego konstrukcji wszystkich najskuteczniejszych strategii profilaktycznych (zmiana przekonań normatywnych, sprzyjanie osobistym postanowieniom, odwołanie się do świata wartości, przekazanie wiedzy o konsekwencjach sięgania po środki psychoaktywne).
Program „Debata” nie dotyczy  samej  profilaktyki uzależnień. Jego głównym  celem jest uchronienie młodych ludzi przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami korzystania ze środków zmieniających świadomość. Badania pokazują bowiem, że jedynie około 5% młodych ludzi może się uzależnić od substancji psychoaktywnych (głównie alkoholu). Jednak znacznie większy odsetek młodzieży doświadcza lub doświadczy wielu szkód spowodowanych sięganiem po te substancje (najpoważniejsze z tych szkód to śmierć, konflikty z prawem, utrata zdrowia, gwałty, niechciane ciąże, konflikty z rodzicami, niepowodzenia szkolne, poważne straty rozwojowe).

Dlatego też program ma chronić młodzież nie tylko przed uzależnieniami,
ale przede wszystkim  przed  doświadczaniem w/w szkód.

Kwiecień 2018


VII Ekologiczny Rajd po Ziemi Rokicińskiej
Jak ciekawa i intrygująca może być historia najbliższej okolicy można było się przekonać  wędrując szlakiem tegorocznego rajdu po Ziemi Rokicińskiej, w dniu 21.04.2018r.

Więcej    :: Koło PTSM


Kwieicień 2018


Spotkanie panią psycholog

W ramach obchodów Miesiąca Zdrowia i Dnia Ziemi na zaproszenie Dyrektora Szkoły i pedagoga szkolnego na spotkanie z rodzicami przybyła Pani Anetta Markiewicz-  specjalista terapii, psycholog i kurator. W krótkiej pedagogizacji, skierowanej dla naszych wspaniałych rodziców podjęła najistotniejsze zagadnienia z zakresu wychowania, budowania wzajemnych relacji, szacunku i współpracy między szkołą a domem rodzinnym. 

 

W sposób jakże trafiający pokazała realne zagrożenia współczesnego świata, nakreśliła wspólny cel rodzica i nauczyciela- dobro dziecka. Przypomniała o najważniejszym elemencie w procesie wychowania- rodzicu- kochającym, więc wymagającym oraz o ważnej roli wspomagającej ten proces- roli wychowawczej środowiska szkolnego. Pani Anetta , mam nadzieję jedynie odświeżyła termin autorytetu rodzica, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, dyrektora szkoły, bez których trudno uczyć i wychowywać młode pokolenie Polaków. Mam nadzieję, że spotkanie z taką osobą stało się dla wielu powodem do refleksji. Z poważaniem pedagog szkolny- Dorota Karp.

Kwiecień 2018


Uroczysta Sesja Rady Gminy w GOK

W dniu 12.04.2018r. w GOK w Rokicnach uroczystą sesją rozpoczęto Rok Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W porządku sesji zaplanowano część artystyczną, którą przygotowali uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pań Urszuli Mazur-Stasiak i Anny Karp

 

oraz prelekcję historyczną poprowadzona przez emerytowanego dziś dyrektora szkoły w Łaznowie pana Ryszarda Gradowskiego.

 

Po tej części uroczyście otwarto Historyczną Izbę Pamięci w utworzoną w GOK, z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 Kwiecień 2018Magiczne kryształy

Uczniowie klasy pierwszej od lutego do kwietnia  uczestniczyli w zajęciach z zakresu wczesnej profilaktyki pt ”Magiczne kryształy”. Jest to stosunkowo nowa propozycja zajęć  skierowana do młodszych dzieci, odpowiadająca na potrzeby współczesnego świata. Zajęcia bazują na bajce, która wprowadza dzieci w klimat sielskiego życia, które zakłócają magiczne kryształy czyli tablet, telefon, komputer, telewizor. Utrata kontroli nad czasem spędzanym przy szklanym ekranie powoduje znaczne zmiany w zachowaniu, osobowości i relacjach międzyludzkich. Celem zajęć nie jest jednak zanegowanie tych multimediów, ponieważ dziś tworzą one naszą codzienność, pomagają w pracy, nauce, pozwalają szybko się skomunikować. Zajęcia miały jedynie skłonić do autorefleksji, pokazać dzieciom alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego z bliskimi, z rodziną, w otoczeniu przyrody.

 

„Magiczne kryształy” są pretekstem do rozmowy z dziećmi o ich ulubionych bajkach, bohaterach z bajki, filmu. Ponadto dzieci podczas trwania zajęć miały okazję stworzyć swoją książeczkę, która jest pretekstem do rozmowy w domu i przeanalizowania wśród dorosłych kwestii związanych ze spędzaniem czasu wolnego. Należy bowiem pamiętać, że to my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za dzieci, za ich rozwój, za to w jaki sposób wykorzystują swój czas wolny. To my dorośli wytyczamy granice dzieciom, wyznaczamy szlaki, po których mają się poruszać. Dlatego uważam, że wczesna profilaktyka, dostosowana do możliwości rozwojowych dziecka jest bardzo ważna, a najważniejszy w całym procesie wychowania jest zawsze rodzic. Małe dzieci są szczególnie podatne na oddziaływania, każde niepożądane zachowanie można próbować korygować, pod warunkiem, że wystarczy nam chęci , cierpliwości i wytrwałości. Mając jednak zawsze na uwadze dobro dziecka,  należy to robić nieustannie, bo wychowanie to proces długotrwały.

Kwiecień 2018

Spotkanie "Zdrowie bez zagrożeń"

W związku z obchodami  Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na 7 kwietnia, na uczniów naszej szkoły czekała miła niespodzianka.  Zgodnie z planem 10 kwietnia od godziny 9:00 gościła w naszej szkole pani doktor- Agata Benka. W pierwszej kolejności odwiedziła uczniów klas I - III, z którymi omówiła zagadnienie " zdrowia". 

 

Przekaz był absolutnie doskonały i czytelny, a potwierdzeniem tego jest "dywan zdrowia" wykonywany przez dzieci i zaangażowanie uczniów w próby wyjaśniania terminów związanych z dobrym zdrowiem i samopoczuciem. Nasz miły gość przygotował dla naszych dzieci upominki oraz wręczył dyplomy i nagrody w ramach konkursu plastycznego i plastyczno-literackiego pt:" Wszyscy  mamy zdrowe minki, bo zjadamy witaminki". Później Pani doktor spotkała się na sali gimnastycznej z uczniami klas IV - VII, podejmując tematykę profilaktyki zdrowia, poruszając temat etapów rozwojowych dzieci, w tym trudnego okresu dojrzewania. Nawiązując do haseł WHO z ubiegłych lat, zasygnalizowała problem chorób cywilizacyjnych, jak uzależnienie od multimediów, cukrzyca czy depresja.  Pani doktor obiecała, że nas jeszcze odwiedzi, więc czekamy z niecierpliwością i serdecznie zapraszamy.
Kolejnym gościem, który nas odwiedził w tym dniu była pani Dorota Ignasik ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. Tradycyjnie już nasz wyśmienity gość odwiedził najstarszych uczniów naszej szkoły, przybliżając skalę zagrożeń związanych z dopalaczami, prezentując ciekawe materiały filmowe oraz umożliwiając dzieciom sprawdzenie się smokolizerem i przejście wytyczonej trasy w alkogoglach.  Do doświadczeń z alkogoglami dołączyli uczniowie klasy VI i V. Dziękujemy dyrekcji Sanepidu za oddelegowanie tak miłego gościa  i zapraszamy ponownie. Mamy nadzeję, że właściwie rozumiana i realizowana profilaktyka będzie owocowała w prozdrowotnych postawach naszych dzieci. Z wyrazami uznania i z podziękowaniem pedagog szkolny- Dorota Karp.

Kwiecień 2018


Wycieczka do Warszawy

W dniu 10.04.2018 r. czworo naszych uczniów: Hania Ciepłucha, Iga Pieńczak, Natalia Staszek oraz Krystian Bąbel wraz z opiekunką- panią Jolantą Pawelec uczestniczyło w wycieczce do Warszawy. Wyjazd był sponsorowany przez Senatora RP – pana Rafała Michała Ambrozika i stanowił nagrodę za udział dzieci w konkursie ,,List do taty”, w którym uczniowie wzięli udział w czerwcu 2017 r.
Organizatorem czwartej edycji tego konkursu była Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego. Swój patronat ogłosił również Rzecznik Praw Dziecka.
Program wycieczki obejmował zwiedzanie Muzeum Narodowego oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dużą przyjemnością było obserwowanie, z  jaką ekscytacją dzieci oglądały oryginały sławnych dzieł malarskich, których reprodukcje pojawiają się na lekcjach języka polskiego i historii oraz zdobią podręczniki szkolne.
Największe wrażenie zrobiło oczywiście malarstwo Jana Matejki, a zwłaszcza monumentalna ,,Bitwa pod Grunwaldem”.
Dzieła Józefa Chełmońskiego, Artura Grottgera, Wojciecha Kossaka dzieci znają nie od dziś.

 

Jak to dobrze, że mogły podziwiać je, obcując ze sztuką w sposób bezpośredni i dosłowny!
Zgodnie stwierdzono, że wielkie wrażenie i wzruszenie wywołuje wśród zwiedzających rzeźba Wacława Szymanowskiego pt: ,,Macierzyństwo” oraz autentyczny fortepian, przy którym zasiadał jeden z ,,ojców polskiej niepodległości” – Ignacy Paderewski.
Muzeum oferuje wiele niezwykłych ekspozycji, takich jak np. wystawa starożytna. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również nowoczesne stanowiska multimedialne, przy których nasi uczniowie spędzili dużo czasu. Muzeum Narodowe polecamy wszystkim!

 

Gmach Sejmu i Senatu RP jest już znany Natalii i Idze z niedawnego klasowego wyjazdu, natomiast dla naszych piątoklasistów ta część wycieczki była dużą atrakcją. Dzieci odwiedziły najważniejsze miejsca w kompleksie Sejmu i Senatu oraz wysłuchały interesującego wykładu na temat dziejów polskiego parlamentaryzmu. Była to wspaniała lekcja historii i wychowania obywatelskiego.

Serdecznie dziękujemy organizatorowi wycieczki!
Dostarczyła ona uczniom niezapomnianych wrażeń.  

więcej zdjęć  
Warsztaty pszczelarskie z pasieką "Boża Iskierka"

"W pszczołach Bożego ducha jest iskierka..."

W dniu 5 kwietnia 2018 roku naszą szkołę odwiedził pan Maciej Gościniak z pasieki „Boża Iskierka”. Przedstawił on dzieciom historię odkrycia miodu, jako słodkiej i zdrowej przekąski, etapy rozwoju hodowli pszczół a także tajemnice z życia tych małych stworzeń. Prowadzący w bardzo ciekawy sposób ukazał dzieciom: sposoby porozumiewania się pszczół, tajniki zbierania miodu, rozmnażania się, wychowywania młodych pokoleń oraz metody wytwarzania miodu. 

 

 

Dużą atrakcją był szklany ul zamieszkany przez pszczelą rodzinę oraz inne przedmioty służące pszczelarzom np. podkurzacz, miotełka czy kombinezon ochronny. Wszystkie dzieci spróbowały też pyłku kwiatowego i miodu. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali plaster wosku i knot, z których na zajęciach własnoręcznie zrobią świeczkę, a także  słoiczek miodu i nożyk do jego rozsmarowywania oraz certyfikat ukończenia „Warsztatów pszczelarstwa”. Mamy nadzieję, że zajęcia te przybliżyły naszym uczniom fascynujący świat pszczół oraz ukazały,  jak ważną rolę odgrywają one w życiu człowieka.

więcej zdjęć  
Kwiecień 2018


Dzień Samorządności
W roku szkolnym 2017/18 wiosna zawitała do nas z jednodniowym opóźnieniem. Na szczęście uczniowie byli na nią w całości przygotowani.
22 marca społeczność szkolną przywitała mianowana na jeden dzień przez dyrektora szkoły p. Tomasza Wilka tymczasowa pani dyrektor, przewodnicząca SU,  Wiktoria Wiktorek. Na krótkim apelu przedstawiła swoją Radę Pedagogiczną i rozdzieliła obowiązki między siódmoklasistów którzy pokierowalili działaniami szkoły przez trzy pierwsze godziny lekcyjne w ramach naszego corocznego Dnia Samorządności.

 

 

Rada sumiennie pełniła swoje obowiązki,  przykładnie edukowała i korygowała zachowanie swoich podopiecznych.
Dalszą część dnia uświetnił wiosenny rozkwit talentów podczas którego uczniowie klas I - VII prezentowali swoje umiejętności w rozmaitych płaszczyznach. Były tańce, gimnastyka,  śpiewy i gra na instrumentach. 

 

Można z dużą pewnością stwierdzić,  że drugiej tak utalentowanej grupy młodzieży możnaby naprawdę długo szukać.
Koniec imprezy zwieńczyły słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców i podziękowania złożone uczniom przez Pana Dyrektora.

 
więcej zdjęć  
Marzec 2018


Wycieczka do Warszawy kl. VI i VII
9 marca 2018 był dla uczniów klasy VI i VII odskocznią od typowego, piątkowego planu lekcji. Nie znaczy to jednak, że była to przerwa od nauki. Wręcz przeciwnie. Szósto i siódmoklasiści uczestniczyli bowiem w edukacyjnej wycieczce do Warszawy.
Czego uczniowie Szkoły Podstawowej w Łaznowie szukali w stolicy?
W pierwszej kolejności dane nam było zwiedzić Sejm RP. I nie była to bynajmniej migawka z wiadomości. Uczniowie oprowadzeni zostali po Sali Plenarnej Sejmu, Sali Plenarnej Senatu czy Korytarzu Marszałkowskim. Obejrzeli dokładnie makietę budynków sejmowych, kaplicę sejmową jak również wysłuchali krótkiego wykładu historycznego na temat lasek marszałkowskich.
   

 

Całość wycieczki opatrzona była merytorycznymi i interesującymi komentarzami pani przewodniczki z Wszechnicy Sejmowej i pana posła RP Krzysztofa Maciejewskiego. Na koniec wycieczki zarówno dzieci jak i opiekunowie obdarowani zostali pamiątkami z tego jakże pouczającego wydarzenia.
W dalszej kolejności dzieci rozprostowały nieco nogi podczas spaceru Łazienkami Królewskimi w Warszawie, by już chwilę później zawitać w Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Tam, podzieleni na dwie grupy, z zaciekawieniem przez ponad dwie godziny słuchaliśmy historii obrazujących ten jakże trudny dla nas, Polaków, czas. Dla uczniów ze słabszą wyobraźnią zaprojektowany został również film 3D - "Miasto Riun", po którego obejrzeniu chyba nikomu nie pozostały złudzenia co do ogromu zniszczeń
poczynionych stolicy prze naszych okupantów. Liczba 200.000 zabitych chyba każdemu utkwi w pamięci na stałe.
Wyjazd do Warszawy pokazał, że proces nauczania nie zawsze musi kojarzyć się ze stosem notatek i czasem spędzonym w ławce.
Mówi się, że podróże kształcą. Cóż, ta - na pewno.
więcej zdjęć  
Marzec 2018Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni -
szkolna 
wystawa

Od 1 marca 2018 r. można oglądać w naszej szkole wystawę prac autorstwa uczniów klasy VI i VII. Ekspozycja  związana jest ze świętem narodowym, które decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2011r.,  ustanowione jest jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Jest to polskie święto państwowe  poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy działali w tzw. drugiej konspiracji w latach 1944 – 63.
Uczniowie pracowali indywidualnie lub w grupach pod kierunkiem pani Jolanty Pawelec. Przez półtora miesiąca zgłębiali biografie polskich żołnierzy i źródła historyczne odnoszące się do Niezłomnych.
Ich zadaniem było zaprezentowanie biografii i dokonań bohatera, który stanowi dla nich wzór patrioty i Polaka. 

 

Tematyka wystawy stanowi dla uczniów klasy VI i VII zadanie wykraczające poza materiał nauczania w tych klasach. Jest to wiedza ponadprogramowa. Aby przygotować zaprezentowane środowisku prace, dzieci musiały zgłębić temat, odbyć liczne konsultacje z nauczycielem, wykazać się pracowitością i sumiennością w doborze materiału i ujęciu tematu.
Mogą rodzić się pytania:
Po co wobec tego stawiać młodemu człowiekowi tak poważne i trudne zadania?
Czy sensowne jest nakłaniać dziecko do zaznajomienia się z tak trudnym i złożonym tematem, jakim jest historia Polski po roku 1944?

Odpowiedź  wydaje się oczywista.
Jeśli mamy chęci i możliwości, mówmy młodemu pokoleniu prawdę o dziejach ich Ojczyzny!
Nauczmy młodego człowieka, wychowanego w realiach XXI wieku, szacunku dla przeszłości, dążenia do prawdy i miłości do ziemi, na której przyszło żyć naszym dziadom, ojcom i nam samym!
Niech dzieci na chwilę obrócą się za siebie!
Niech poszukają w przeszłości Polski wzorów dla siebie – bohaterów, którzy swoim życiem i oddaniem sprawie Ojczyzny mogą pięknie ukształtować współczesne młode pokolenie!
Potrzebne jest to zarówno nam i naszym dzieciom, jak również tym wspaniałym Niezłomnym, którzy ponad pół wieku czekali na odzyskanie prawdy i pamięci o nich, a często nawet swego imienia. 

   

Powstałe prace odznaczają się wysokim poziomem wiedzy historycznej, jak również wspaniałymi walorami plastycznymi. W ich stworzenie z pewnością zaangażowani byli również członkowie rodzin uczniów. Stanowi to ważną wartość dodaną: wspólnie spędzony czas połączony ze wzajemną edukacją to realizacja jednego z najważniejszych celów przygotowanej prezentacji.    
Pokazywanie prawdy, przywracanie tożsamości Wyklętym przez lata bohaterom to podstawowe moralne drogowskazy, jakie powinniśmy wskazać dziś młodemu pokoleniu.
  

więcej zdjęć  
Marzec 2018Walentynkowa poczta

Jak wszyscy wiedzą, dzień 14 lutego jest kojarzony z ,,walentynkami” - świętem miłości, przyjaźni, świętem zakochanych i wszystkich tych, którzy szczerze się lubią.
Walentynki to dobra okazja, by wyznać swe uczucia komuś, kto jest nam bliski. Warto jednak życzenia walentynkowe złożyć także najbliższym: rodzicom, rodzeństwu, przyjaciołom.
Chyba wszyscy przyznają, że wzajemna życzliwość, wyrazy sympatii to dobry kapitał na każdy dzień!
Tego pilnujemy w naszej szkole bardzo starannie. Już od wielu lat walentynkowa poczta jest cykliczną imprezą organizowaną corocznie przez Samorząd Uczniowski. Dlaczego? Przynosi ona dzieciakom tyle pozytywnej ekscytacji i pogody ducha, że nie sposób nie zabawić się
w wysłanników św. Walentego.

 

W tym roku tradycji stało się zadość: wszyscy bez wyjątku zostali obdarowani pięknymi
i bardzo często własnoręcznie zrobionymi walentynkowymi karteczkami, liścikami i różnego typu przesyłkami. Radości było co niemiara!

Mamy wielką nadzieję, że przekazane koleżance, koledze, nauczycielowi serdeczne słowa będą obowiązywać w naszej szkole przynajmniej do 14 lutego przyszłego roku.    


Luty 2018 


Admin


  ..:: czas ::..
 

  ..:: kalendarz ::..
 

  ..:: linki ::..

Dziecko w sieci
Dziecko a internet
Przemoc w rodzinie
Narkomania
Kalendarium dnia
Kalendarz roku szk
Podręczniki w szkole
Rekrutacja


 


2007 Copyright by ... Design by AllThings.prv.pl