SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W ŁAZNOWIE
  ..:: menu ::..
:: Strona główna
:: O szkole
:: Dyrektor
:: Nauczyciele
:: Samorząd  Uczniowski
:: Rada Rodziców
:: Inni pracownicy

 

  ..:: menu 2 ::..
:: Z życia szkoły
:: Uczniowie - klasy
:: Najlepsze wyniki
:: Konkursy,turnieje
:: Plan zajęć
:: Szkolne Koło PCK
:: Koło PTSM
:: Biblioteka
:: Galeria
:: Archiwum
 
  ..:: menu 3 ::..
 


   ..:: ruszamy ::..

200 rocznica istnienia
Szkoły Podstawowej w ŁaznowieReportaż z 200 lecia na YouTube    
Uroczystość Obchodów Jubileuszu Szkoły w Łaznowie        
 27.06.2010r.    Historia Szkoły Podstawowej w Łaznowie jest długa i jak wskazuje ciągłość posiadanych dokumentów, rozpoczyna sie przynajmniej od 1808 roku, więc już 200 lat.
W związku z tym, do obchodów tej rocznicy powołany został Komitet Obchodów 200 rocznicy istnienia szkoły, w skład którego wchodzą następujące osoby:

Tomasz Wilk - dyrektor szkoły
Jan Klepacz - Wójt Gminy Rokiciny
Ignacy Ścibiorek - nadbrygadier(generał)Państwowej Straży                                Pożarnej - obecnie w stanie spoczynku
ks. Stanisław Mendel - ks. proboszcz parafii Łaznów
Elżbieta Senderecka - poprzednia dyrektor szkoły
Ryszard Gradowski - poprzedni dyrektor szkoły
Maria Gradowska - nauczyciel 
Jolanta Pawelec - nauczyciel
Aneta Waszczykowska - przewodniczaca Rady Rodziców
Jacek Płeska - prezes OSP w Łaznowie
Zenon Płeska - zastępca wójta Gminy Rokiciny w latach 1998-2002, były wieloletni radny Łaznowa


    Komitet ten powstał w listopadzie 2009r. i nakierował swoje zdania na zorganizowanie tychże obchdów jeszcze w tym roku szkolnym.
Na jednym z posiedzeń gościem w szkole był Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta Łodzi Ryszard Bonisławski, który po zapoznaniu się z faktami i obejrzeniu dokumentów świadczących o okresie istnienia szkoły zdecydował, iż jest to bardzo dobry materiał na zrobienie reprtażu w TVP Łódź i który spróbuje przygotować w niedługim czasie.

Oto kilka zdjęć ze spotkania komitetu:
           
  Od lewej: I. Ścibiorek, R. Gradowski, J. Płeska,         Od lewej: T.Wilk, J.Płaeska, Z.Płeska, R.Bonisławski
        Z. Płeska, R. Bonisławski

       
        Od lewej: I.Ścibiorek, R.Bonisławski                       Od lewej: R.Gradowski, R.Bonisławski, T.Wilk

Nauczycielki J.Pawelec i M. Gradowska zbierają materiały, które zamieszczą w opracowywanym przez siebie folderze szkoły, a zawierał on będzie informacje mówiące o historii szkoły, począwszy od 1808 roku.
    Kolejne spotkania Komitetu uszczegóławiają dalsze działania w kierowaniu przygotowaniami do zorganizowania  rocznicy.
Termin jaki brany jest pod uwagę to 27.VI.2010r.Tu zdjęcia z kolejnego spotkania, które odbyło się 12 grudnia 2009r. w szkole Podstawowej w Łaznowie, z udziałem Pana Wójta Gminy Rokiciny Jana Klepacza, który, odniósł się pozytywnie do działań i zamierzeń przedstawionych przez Komitet. Analizie poddano nowe dokumenty, które świadczą o historii szkoły, dokonano również kolejnych ustaleń dotyczących organizacji obchodów rocznicy 200-lecia szkoły w Łaznowie.
Na zdjęciu pierwszy od prawej:
Wójt Gminy Rokiciny Jan Klepacz.

 

Wszyscy członkowie Komitetu wzięli udział w zebraniu.

Grudzień 2009

Kolejne spotkanie Społecznego Komitetu Obchodów 200-lecia Szkoły odbyło się 11.05.2010r. Na spotkaniu tym omówiony został stan przygotowań do obchodów jubileuszu, rozdzielone zostały  dodatkowe zadania, które wyniknęły w trakcie dotychczasowych przygotowań. Na to spotkanie przybyli następujący członkowie Komitetu, na zdjęciu (od lewej):
I.Ścibiorek, M.Gradowska, J.Płeska, J.Pawelec, Z.Płeska, ks.St.Mendel, A.Waszczykowska, E.Senderecka, T.Wilk, R.Gradowski.

Potwierdzony został termin obchodów jubileuszu na dzień 27.06.2010r. Ustalono, iż uroczystości te rozpoczną się mszą świętą o godz. 13.00, w kościele parafialnym w Łaznowie. Po odprawieniu mszy nastąpi przemarsz na plac szkolny, gdzie odbędzie się dalsza część obchodów 200-lecia, połączona z nadaniem imienia szkole i wręczeniem sztandaru.
Po tzw. "burzy mózgów" zaplanowano dalsze wspólne działania.
Przewodniczący zebrania dyr.Tomasz Wilk podziękował wszystkim za duże zaangażowanie w koordynowaniu działań mających na celu realizacje założonych planów.
Kolejne spotkanie wkrótce. 

Maj 2010W dniu 22.06.2010r. odbyło sie podsumowujące spotkanie Komitetu Obchodów Jubileuszu.
Z zadowoleniem stwierdzono, iż zadania jakie podjęto do realizacji w związku z jubileuszem szkoły, udało się zrealizaować w całości. Niezbędne są końcowe szlify by zamknąć tok działań przygotowawczych.
Dyrektor Tomasz Wilk przedstawił realizację planu finansowego, poinformował o ludziach wielkiego serca, którzy wsparli finansowo nasze działania.
Następnie Komitet ocenił stronę wizualną i techniczną wykonanego sztandaru, folderu o dziejach szkoły w Łaznowie oraz tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwenta naszej szkoły Nadbrygadiera Generała Ignacego Ściobiorka. Oceny wszystkich oglądających były wysokie.

 

Wykonawca i współfundator tablicy pamiątkowej Stanisław Bednarczyk Przewodniczący Miasta Rzgowa i Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP Łódź-Wschód.
Omówiony został jeszcze harmonogram działań podczas jubileuszu, po czym dyrektor złożył  płynące z serca podziękowania wszyskim członkom Komitetu za zaangażowanie i poświęcony sprawie czas.

JEDYNIE PRAWDZIWY CZŁOWIEK
ZAUWAŻY POTRZEBY INNEGO CZŁOWIEKA
JEDYNIE CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA
WYCIĄGNIE DOŃ POMOCNĄ DŁOŃ ....

DZIĘKUJEMY !!!

Czerwiec 2010Dodał: Admin


  ..:: czas ::..
 

  ..:: kalendarz ::..
 

  ..:: linki ::..

Dziecko w sieci
Dziecko a internet
Przemoc w rodzinie
Narkomania
Kalendarium dnia
Kalendarz roku szk
Podręczniki w szkole
Rekrutacja


 


2007 Copyright by ... Design by AllThings.prv.pl