SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W ŁAZNOWIE
  ..:: menu ::..
:: Strona główna
:: O szkole
:: Dyrektor
:: Nauczyciele
:: Samorząd  Uczniowski
:: Rada Rodziców
:: Inni pracownicy

 

  ..:: menu 2 ::..
:: Z życia szkoły
:: Uczniowie - klasy
:: Najlepsze wyniki
:: Konkursy,turnieje
:: Plan zajęć
:: Szkolne Koło PCK
:: Koło PTSM
:: Biblioteka
:: Galeria
:: Archiwum
 
  ..:: menu 3 ::..
 


   ..:: ruszamy ::..

-PEDAGOG-
Informacje dla rodziców  

CZYM JEST ADHD?

W związku z pojawiającymi się  zapytaniami rodziców dotyczącymi nadaktywności  niektórych dzieci w naszej szkole, chciałabym w kilku najważniejszych aspektach przybliżyć państwu czym jest nie zawsze rozumiany skrót ADHD. Mianowicie określa się tak zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Oznacza on :

- wzmożoną ekspansję ruchową,
- niepokój ruchowy,
- niepokój poznawczy,
- ruchy mimowolne,
- koncentrowanie uwagi

Kiedy objawy są nasilone, zaczynają dezorganizować rozwój dziecka, życie rodzinne i szkolne.

O ADHD mówimy gdy występuje triada objawów:

- brak uwagi,
- nadmierna aktywność,
- impulsywność
- oraz gdy początek zaburzeń ma miejsce nie później niż w wieku 7 lat.

Teraz przybliżę, jak objawia się ADHD w tych 3 obszarach, prosząc o chwilę refleksji nad trudnościami,  z którymi wbrew woli spotyka się dziecko każdego dnia.

ADHD- zaburzenia uwagi:

1. Dziecko nie słyszy polecenia, więc na nie nie odpowiada.
2. Dziecko zamyśla się.
3. Dziecko ma kłopoty z zapamiętywaniem.
4. Dziecko nie kończy rozpoczętych zadań.
5. Dziecko bardzo łatwo się rozprasza.
6. Dziecko bardzo długo zabiera się do wykonania zadania.
7. Dziecko jest niechętne do wykonania zadania wymagającego wysiłku.
8.Dziecko gubi rzeczy, przybory szkolne.
9. Dziecko zapomina, co miało zrobić.
10 .Dziecko ma upośledzoną umiejętność organizowania zadań i aktywności.
11. Dziecko ma bardzo dużą odwracalność uwagi na skutek mało znaczących bodźców.
12. Słowo „poczekaj” jest dla dziecka po prostu za trudne.

ADHD – nadmierna aktywność:

1. Dziecko jest stale w ruchu, wszędzie go pełno.
2. Dziecko wierci się, jest niespokojne, ciągle porusza rękoma i stopami.
3. Dziecko nie potrafi usiedzieć spokojnie na jednym miejscu.
4. Dziecko nie jest w stanie przez dłuższy czas zachować spokoju.
5. Dziecko je w pośpiechu, czasami w biegu.
6. Dziecko jest hałaśliwe podczas zabawy ( mówi głośno, krzyczy).
7. Potrafi oglądać bajkę nie przerywając zabawy.

ADHD – nadmierna impulsywność:

1. Dziecko nie potrafi poczekać na swoją kolej, zawsze musi być pierwsze.
2. Dziecko wyrywa się do odpowiedzi, nie czekając na pozwolenie.
3. Dziecko wtrąca się do rozmowy, przerywa, przeszkadza.
4. Dziecko nie przestrzega zasad grzeczności i dyskrecji.
5. Dziecko realizuje swoje pomysły natychmiast.
6. Dziecko przypadkowo i nieumyślnie niszczy różne rzeczy.
7. Dziecko nie potrafi zaplanować swojej pracy.
8. Dziecko nie potrafi wykonać zadania, zachowując określoną i racjonalną kolejność poszczególnych czynności.

Drodzy czytelnicy, rozumiejąc, że wszystkie dzieci potrzebują wsparcia, w tym nadzoru i korygowania ze strony nas- dorosłych, bądźcie wdzięczni  za zdrowe dzieci  i wyrozumiali względem tych, co potrzebują pomocy.  Pomyślcie też, że to co nie jest zespołem nadpobudliwości psychoruchowej jest naturalną aktywnością dziecka, być może niekiedy również wynikiem błędów wychowawczych. Nie jesteśmy nieomylni, kochając dzieci  chronimy je od stresu, porażki. Kiedy stajemy się bezkrytyczni  i niekonsekwentni w swoich działaniach  rodzicielskich popełniamy ka dynalne błędy wychowawcze. Pamiętając, że wychowanie to proces długofalowy wyciągajmy wnioski z naszych nieskutecznych działań. Kochajmy nasze dzieci bezgranicznie, ale nie bezkrytycznie. Krytyka konkretnego zachowania, ale oczywiście nie dziecka, hartuje i wychowuje, uczy  doświadczania konsekwencji  niewłaściwych zachowań.

Z wyrazami szacunku- pedagog szkolny.


INTERNET

Mając na uwadze dobro dzieci,  zachęcam Państwa do zapoznania krótkiego podsumowania  na temat zagrożeń płynących z sieci i dekalogu, chroniącego przed tymi zagrożeniami.

Na początek pamiętajmy, że zagrożenia w Internecie to:

- niebezpieczne treści,
- niebezpieczne osoby,
- cyberprzemoc,
- uzależnienie od Internetu.

Poniżej prezentuję listę zachowań, które mogą być pomocne w ochronie naszych dzieci przed zagrożeniami w sieci.

DEKALOG INTERNAUTY:

1. Korzystaj z możliwości jakie daje Internet- możesz twórczo wykorzystać jego potencjał. W końcu pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.

2. Szanuj innych użytkowników Internetu i traktuj ich tak, jak chcesz, by oni Cię traktowali.

3. Pamiętaj – jesteś zobowiązany brać odpowiedzialność za swoje działania w Internecie. Wiedz, że w sieci nikt nie jest anonimowy.

4. Korzystaj z Internetu ostrożnie i z rozwagą.

5. Chroń swoja prywatność- nikomu nie udostępniaj swoich haseł, nie podawaj swoich danych.

6. Przestrzegaj prawa – pamiętaj regulacje prawne obowiązują również w Internecie.

7. Nigdy nie używaj Internetu, by szkodzić innym – nie obrażaj, nie wyśmiewaj, nie hejtuj.

8. Powiedz dorosłemu, któremu ufasz, gdy coś w Internecie Cię zaniepokoi.

9. Rodzicu interesuj się tym, co robi twoje dziecko w sieci.

10. Rodzicu nie krytykuj, nie obwiniaj, jeżeli coś się stanie. W razie potrzeby szukaj pomocy i rady specjalistów.

 

PRAWO RODZICIELSKIE:

Rozmawiaj z dzieckiem, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj.

Pedagog szkolny

Dorota KarpAdmin;


  ..:: czas ::..
 

  ..:: kalendarz ::..
 

  ..:: linki ::..

Dziecko w sieci
Dziecko a internet
Przemoc w rodzinie
Narkomania
Kalendarium dnia
Kalendarz roku szk
Podręczniki w szkole
Rekrutacja


 


2007 Copyright by ... Design by AllThings.prv.pl