Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku mija 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,która była pierwszą w Europie i drugą na świecie.
Jej uchwalenie było największym osiągnięciem legislacyjnym obradującego od 1788 do 1792 roku Sejmu Czteroletniego zwanego również Sejmem Wielkim.


Konstytucja 3 Maja dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. 
Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na – ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
Ponadto na mocy Konstytucji 3 Maja, Polska stała się monarchią parlamentarną – zniesiono liberum veto, wolne elekcje i konfederacje. Sejm miał składać się z dwóch izb, a posłowie byli wybierani na dwuletnią kadencję. Głową rządu stawał się król, z tym że, aby jego decyzje weszły w życie, wymagały one kontrasygnaty ministrów, którzy z kolei byli odpowiedzialni przed sejmem.
W kwestiach społecznych ważnym postanowieniem był zapis, iż chłopi przeszli pod opiekę rządu. 
Konstytucja 3 Maja gwarantowała stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy i pierwszeństwo w życiu prywatnym oraz publicznym. Natomiast szlachtę nie osiadłą oraz czynszową odsunięto od wpływu na sprawy publiczne, pozbawiając ją prawa udziału w sejmikach. Szlachectwo miało się odtąd łączyć nie tylko z urodzeniem, ale także z własnością ziemi oraz funkcją społeczną.
Konstytucja 3 Maja kształtowała ustrój I Rzeczpospolitej zaledwie przez kilkanaście miesięcy.
Po jej upadku w 1795 roku stała się niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli.


Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie przygotowali prezentację  pod kierunkiem p. Marty Promińskiej - Kuty i p. Anny Karp.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Nagranie w wykonaniu uczniów.