Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku mija 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,która była pierwszą w Europie i drugą na świecie.
Jej uchwalenie było największym osiągnięciem legislacyjnym obradującego od 1788 do 1792 roku Sejmu Czteroletniego zwanego również Sejmem Wielkim.


Konstytucja 3 Maja dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. 
Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na – ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
Ponadto na mocy Konstytucji 3 Maja, Polska stała się monarchią parlamentarną – zniesiono liberum veto, wolne elekcje i konfederacje. Sejm miał składać się z dwóch izb, a posłowie byli wybierani na dwuletnią kadencję. Głową rządu stawał się król, z tym że, aby jego decyzje weszły w życie, wymagały one kontrasygnaty ministrów, którzy z kolei byli odpowiedzialni przed sejmem.
W kwestiach społecznych ważnym postanowieniem był zapis, iż chłopi przeszli pod opiekę rządu. 
Konstytucja 3 Maja gwarantowała stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy i pierwszeństwo w życiu prywatnym oraz publicznym. Natomiast szlachtę nie osiadłą oraz czynszową odsunięto od wpływu na sprawy publiczne, pozbawiając ją prawa udziału w sejmikach. Szlachectwo miało się odtąd łączyć nie tylko z urodzeniem, ale także z własnością ziemi oraz funkcją społeczną.
Konstytucja 3 Maja kształtowała ustrój I Rzeczpospolitej zaledwie przez kilkanaście miesięcy.
Po jej upadku w 1795 roku stała się niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli.


Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie przygotowali prezentację  pod kierunkiem p. Marty Promińskiej - Kuty i p. Anny Karp.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Nagranie w wykonaniu uczniów.