Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Obiady

Regulamin zasad korzystania i rozliczania obiadów w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie w roku szkolnym 2023/2024

  1. Rodzic zapisuje dziecko na obiady poprzez złożenie „Deklaracji korzystania z obiadów” ( załącznik nr 2) , obowiązującej w danym roku szkolnym.
  2. Nie ma możliwości jednorazowego wykupienia obiadu; rodzic zapisuje dziecko na obiady na okres co najmniej jednego tygodnia.
  3. Odpłatność za obiady naliczana jest z dołu tzn. np. w miesiącu październiku za miesiąc wrzesień, z uwzględnieniem zgłoszonych przez rodzica/opiekuna nieobecności dziecka w szkole.
  4. Termin płatności za obiady: do 10-tego dnia miesiąca (za obiady spożyte w miesiącu poprzednim). Powtarzające się dwukrotne nieterminowe wpłaty będą skutkowały wypisaniem ucznia z obiadów.
  5. Każdy uczeń korzystający z obiadów ma przypisane swoje indywidualne konto bankowe, na które należy dokonywać płatności za obiady.
  6. Rozliczanie obiadów odbywa się za pomocą aplikacji iPrzedszkole.
  7. Nieobecność dziecka korzystającego z obiadów rodzic zobowiązuje się zgłosić poprzez aplikację iPrzedszkole najpóźniej w danym dniu do godz. 8.30 (w szczególnych przypadkach telefonicznie). Jeśli nieobecność dziecka nie zostanie zgłoszona lub dziecko opuści wcześniej szkołę bez powiadomienia, rodzic ponosi koszty obiadu. O godzinie 8.35 szkoła zamawia u intendentki Przedszkola liczbę obiadów zgodną z obecnościami uczniów.
  8. Wyliczona kwota do zapłaty za obiady będzie dostępna dla rodziców w aplikacji iPrzedszkole - po zakończeniu miesiąca rodzic sprawdza w aplikacji kwotę należności dotyczącą dziecka i dokonuje płatności przelewem na indywidualne konto bankowe, do 10-tego dnia miesiąca.
  9. Koszt obiadu 6,50 zł.

/Deklaracja_korzystania_z_obiadów.docx