Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Obiady

Regulamin zasad korzystania i rozliczania obiadów w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Rodzic zapisuje dziecko na obiady na okres, co najmniej jednego tygodnia i dokonuje wpłaty do 10 - ego każdego miesiąca z wyjątkiem miesiąca września.
 2. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto dochodowe szkoły nr:
  87 8985 0004 0090 0905 2953 0003.
 1. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.
 2. W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane będą odsetki, na podstawie art. 481 §.2 Kodeksu Cywilnego.
 3. Powtarzające się nieterminowe wpłaty będą skutkowały wypisaniem ucznia z obiadów.
 4. Nieobecność dziecka korzystającego z obiadów rodzic zobowiązuje się zgłosić w danym dniu do sekretarz szkoły do godz.8.30 telefonicznie.
 5. Jeśli nieobecność dziecka nie zostanie zgłoszona lub dziecko opuści wcześniej szkołę bez powiadomienia (do godz.8.30) rodzic ponosi koszty obiadu.
 6. Odpłatność za obiady będzie naliczana z dołu tzn. np. w miesiącu październiku za miesiąc wrzesień z uwzględnieniem wszystkich nieobecności dziecka w szkole. Wyliczona do zapłaty kwota będzie podana do informacji rodzica poprzez wysłanie SMS.
 7. Koszt obiadu 6,50 zł.