Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Klasa I godzina 9:00
Klasa II godzina 10:00
Klasa III godzina 11:00
Klasa IV godzina 12:00
Klasa V godzina 12:00
Klasa VIa godzina 13:00
Klasa VIb godzina 14:00
Klasa VII godzina 15:00
Klasa VIII godzina 16:00

Procedury sanitarne obowiązujące podczas wręczenia świadectw szkolnych w dniu 26 czerwca 2020r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie
• obowiązek zachowania co najmniej 1,5-metrowego odstępu między uczniami odbierającymi świadectwa zapewniające bezpieczeństwo sanitarne
• obowiązek zakrywania przez uczniów oraz nauczyciela-wychowawcy klasowego, nosa i ust w sali gimnastycznej
• obowiązek dezynfekcji rąk przed odebraniem świadectwa szkolnego
• powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie i wszelkie inne użytkowe przedmioty muszą podlegać starannej dezynfekcji
• zakrywanie ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) obowiązuje na terenie całej szkoły
• uczniowie wchodzący na teren szkoły obligatoryjnie dezynfekują ręce płynem umieszczonym przy drzwiach wejściowych
• należy wyznaczyć i przygotować salę, w której będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych
• zakaz dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także konieczność przestrzegania higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
• podczas uroczystości wręczenia świadectw szkolnych mogą uczestniczyć tylko uczniowie z wychowawcami klasowymi.